Hjälp till ett värdigt liv

Idag finns så många fina initiativ för äldre. Det är allt från samtalsgrupper, bibliotekssamlingar, it-kurser och vanlig dagverksamhet i olika församlingar. Vad man kanske inte tänker på är att det kan vara svårt att komma till dessa aktiviteter, vilken insats det krävs för att komma dit.

Vi har en fin kund som är i behov av det sociala utbyte hon får av dagverksamheten. Hennes problem är att hon har svårt att röra på sig. Alla vardagliga uppgifter är lite jobbiga, men hon är stark och kämpar på. Däremot har hon har lärt sig att be om hjälp.

Ena gången kan det vara hjälp med skottning och sandning för att säkert kunna ta sig ut från bostaden. Nästa gång handlar det om lite för många soppåsar eller en kasse med papper till återvinningen.

Hennes liv berikas av mötena men det tar också väldigt mycket energi. För att hon ska ha ork till detta tar hon hjälp till annat i vardagen.

Så smart. Så fint. Och vi är så glada att kunna hjälpa henne.