Grönskan – en rättighet

Det är en mänsklig rättighet att få sitta ute i vårsolen bland skirande grönska. Speciellt som svensk när man stått ut hela hösten och vintern med grått och kallt väder.

Men det är inte lika enkelt för alla att bara gå ut och sätta sig. Det finns många rörelsehindrade, vare sig av sjukdom eller ålder, som inte klarar det själva. Om ni har vänner eller familj som är i den situationen se till att de får hjälp att komma ut.

En hemtjänst eller liknande hjälp bör vara flexibel och ändra rutiner efter yttre omständigheter. Vi med rörelsefria liv kan ta ett beslut att låta tvätten ligga, förlänga lunchen eller ta en extra promenad för att vi behöver det. De som är beroende av hjälp kan inte det. Dels för att det finns fysiska hinder men också det mentala. Att vara i beroendeställning är inte roligt och det kan kännas svårt att be om något extra, eller att ändra en redan satt plan.

Kom ihåg att uppmuntra de äldre du har i närheten att våga be om den hjälpen. Du vet själv vilken energi du får av att känna vårsolen mot kinden, andas klorofyllrik luft och låta grönskan omfamna dig. Alla har rätt till den “medicinen”.

shutterstock_202733893