In the blink of an eye

…säger man på engelska. Livet springer på och man har inte alltid tid att reflektera över förändringar. Plötsligt har mamma haft en envis förkylning i månader. Plötsligt har mamma fått sämre hållning och plötsligt inser jag att jag inte haft tid att lägga ihop ett och ett… under en ganska lång tid.

När det gäller hälsa så är det sällan in the blink of an eye. Det sker inte plötsligt. Det finns där, det gror. Det kanske inte försvinner helt och sen blommar det upp igen. Eller så har någon bieffekt blivit det nya onda.

Håll koll på dina äldre. Ibland blir de gamla fort. Prata, stäm av och glöm inte att lägga ihop ett och ett. Är det dags för hemtjänst? Kan vi avlasta på annat sätt? Behövs nya mediciner. Stötta och hjälp till.

ta-hand-om-mamma