Prata med dina äldre släktingar och vänner

Kantig statistik brister

Människor lever längre idag. Och trots att man vet det, och har vetat det länge, så har inte statistiken hunnit med. I tidningen Veteranens egna Sifoundersökning har man frågat grupperna 50-64 år och 65 år och äldre om sin boendesituation, om de vill bo kvar eller flytta till någon sorts gruppboende.

Svaren skiljer sig så klart åt. Att gruppen 50-64 år är en rimlig åldersgrupp kan man tycka. Men att klumpa ihop 65 år – …till vaddå? Ja, minst 90 år eftersom en kvinnas medellivslängd nu är 89. Och med ett medel så innebär det att det finns många över 89 år. Vi landar alltså i att jämföra en grupp människor i ett 15års-spann med ett spann på över 25 år. Dessutom har med all sannolikhet de mellan 65-100år (om vi nu måste sätta en siffra) väldigt många olika åsikter om frågan.

Glöm inte frågan: varför?

Studier säger att äldre dör allt snabbare på äldreboenden. Men det är också så att sjukvården har blivit bättre med snabbare och kortare vårdtider, och hemsjukvården har också förbättrats. Människor flyttar till äldreboenden senare i livet – för att de kan. Strukturförändringen resulterar därmed i att äldre dör allt snabbare på äldreboenden än vad tidigare generationer gjorde.

Andra studier säger att äldre visst vill bo på äldreboende och inte hemma. De orkar inte, tror inte de har råd och vet inte hur de ska flytta från sin stora gamla villa som de inte mäktar med längre.

Samtal gynnar delaktighet

Vad är det jag säger? Att statistik är svårt och är till för att stickas hål på. Prata med dina äldre vänner och släktingar. Prata! Umgås. Fundera kring livet och behandla dem med med respekt. Var inte den som eldar på utanförskapet och gör äldre till en inklämd siffra i statistiken.shutterstock_50863813