Nu kommer ohyran

Vårvädret lockar inte bara fram folk ur sina hem – det lockar även fram ohyran. Kvalster, bladlöss och vita flygare invaderar nu trädgårdarna. Tänk på att bekämpningsmedel kan vara skadligt för dina växter. Prova först att spruta med en hård stråle vatten, om inte det går så kan du prova en blomspruta med såpvatten innan du använder starka bekämpningsmedel.

Gräsmattan frodas även i vårvädret. Klipp den ofta för att få igång tillväxten och du får en frodig och snygg gräsmatta.