Ensamhet

Helger förknippas av många med ensamhet. Glädjen i samhället och i media är så påtaglig att kontrasten till hur man känner inombords kan bli obehagligt stor.

Ensamhet kan vara fysisk i form av ensamboende, men det finns också påtvingad ensamhet hos splittrade familjer där en part kanske dragit nitlotten vid en högtid som jul.

Ensamhet kan också vara psykisk. Plötsligt sitter du vid ett bord med din släkt och familj – för en gång skull. Vardagen ser helt annorlunda ut. Ingen har tid för någon annan än sig själv. Det kan kännas tomt i hjärtat trots att bordet är fyllt till bredden av mat och samkväm.

Låt oss skänka en tanke och hjälpande hand till de som behöver. Trappa ner stressen och öppna famnen i jul. shutterstock_141063811