Nöjd kund: Eftermiddagsfika i trädgården har varit helt ovärderligt!

– Min far behövde hjälp i trädgården och det kändes helt rätt att anlita seniorer, några i hans egen ålder.

Det har gett honom en social dimension som varit mycket viktig. Eftermiddagsfika i trädgården har varit helt ovärderligt, säger dottern Sara Säthersten.

Som senior har man kanske själv större förståelse för vilka problem det kan innebära att bli äldre vilket har bidragit till att seniorerna från Seniortjänster har haft lättare att förstå min far och hans situation än vad jag tror andra företag skulle haft.

Vi fick snabbt och enkelt den hjälp vi behövde och vi är mycket nöjda med resultatet.

Sara & Anders 1